Milana Rastislava Štefánika 161 (Google Maps)
017 01 Považská Bystrica
budova AST ODENWALD (bývalá Agrosana)

telefón: 0940 77 88 27
email: obchod@hdlink.sk

Otváracie hodiny:
Pondelok 
8:00 – 16:30
Utorok 
8:00 – 16:30
Streda
 8:00 – 16:30
Štvrtok 
8:00 – 16:30
Piatok 
8:00 – 16:30


Firma :                    Vladimír Milák – HDLink

Prevádzka:             M.R.Štefánika 161, 017 01 Považská Bystrica

Sídlo:                      Udiča 296, 018 01 UDIČA               

IČO:                        37282409    

DIČ:                        1044149249    

IČ DPH:                  SK1044149249

IBAN:                      SK46 7500 0000 0040 3133 2022

SWIFT:                    CEKOSKBX

Zapísaná:                v živnostenskom registri č.147/2001 na OÚ v Považskej Bystrici, spis č.2001/03346/00002/z01.